tisdag 31 augusti 2010

Piratpartiet presenterar sin skolpolitik

JP Anderson och Martin Hammenlind,
kandidater för Piratpartiet i Kils kommunval


I dagarna skrev Piratpartiets riksdagskandidat tillika doktorand i medieteknik (KTH), Mikael Nilsson, en artikel på Newsmill om de centrala aspekterna av partiets skolpolitik. Han kommenterade den även i ett pressmeddelande från partiet.


Huvuddragen är dessa:

  1. Fri tillgång till Internet för alla elever. Internet är en enorm källa för kunskap, och det är en pågående skandal att skolan har en sådan fixering vid tryckta läromedel.

  2. En dator till varje elev. Det är en lika stor skandal att en egen dator inte är lika självklart som en egen penna. En dator längt bak i klassrummet eller fullbokade datorsalar är inte samma sak som datortillgång. Alla måste ha sin egen.

  3. Släpp kunskapen fri i skolan. Skolan ska inte begränsas av regler som styr användningen av upphovsrättsskyddat material, utan våra elever ska fritt få ta del av, remixa och bygga kunskap med hjälp av all tillgänglig kunskap. Till detta hör att lärarna måste ges bättre möjligheter att själva bidra med läromaterial till vårt gemensamma kunskapsarv.


Piratpartiets skolpolitik är inte heltäckande, men förändringen vi vill göra är avgörande för skolans utveckling, och inga andra partier tar tag i den frågan.

Skolpolitiken vi presenterar är också någonting som är aktuellt i kommunalvalen, eftersom politiken går att genomdriva även lokalt. Jag hoppas liksom Mab på en fortsatt fördjupad skolpolitisk debatt i partiet där vi kan utveckla politiken ytterligare, för jag tror att politiken vars grunddrag vi presenterar idag har enorm potential. Och, vi är helt ensamma om den! Skriver Mikael Nilsson.

Piratpartiet Kil lyfter fram detta i sitt lokala partiprogram.

Piratpartiet på Kils föreningsparad

Läs även Qeruiems genomgång av material om Internet från Skolverket.

Piratpartiets valmanifest om kunskap.

Piratpartiet välkomnar Datainspektionens inventering av övervakningskameror


Piratpartiet gläds åt att Datainspektionen planerar att göra en omfattande granskning av kameraövervakningen i Sverige.
Datainspektionen konstaterar i sitt pressmeddelande att “kameraövervakning är en särskilt integritetskänslig form av personuppgiftsbehandling”.
Piratpartiet delar den synen.


Även Piratpartiet Kil välkomnar denna granskning.
Vi har ända sedan beslutet togs varit starkt kritiska till att utöka kameraövervakningen på Sanneruds- och Dallidenskolan med så kallade, "talande kameror".

I det minsta så kanske detta får beslutsfattarna i kommunen att tänka om. Vi förstår dock behovet av förebyggande brottsbekämpning men vi anser inte att den bäst tillgodoses med enbart kameror. Det har vi ju sett under de senaste veckornas händelser på tex Sannerudsskolan.

Kameraövervakningen på skolorna är för kommunen en enkel lösning på ett långt mer komplext problem och borde absolut inte användas så lättvindigt som det görs idag. Vi skulle hellre vilja se en lösning liknande den i Karlstad med så kallade "maskerade" kameror och fysisk närvaro i form av tex. kommunväktare.
Detta skulle enligt oss vara en långt mer effektiv och mindre integritetskränkande alternativ. Som i slutändan även kan spara pengar åt kommunen.


Länkar och referenser:

Dagens Nyheters rapportering: http://www.dn.se/nyheter/sverige/skolor-som-filmar-elever-ska-granskas-1.1158783
Datainspektionens pressmeddelande: http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/datainspektionen-inleder-omfattande-granskning-av-kameraovervakning/

torsdag 12 augusti 2010

Kommande mandatperiod i kommunfullmäktige


Jag heter JP Anderson och är Piratpartiets förstenamn i valet till Kils kommunfullmäktige den 19 September.


Som det står i artikeln i Värmlands Folkblad (VF) från den 4/8:
Vi hoppas på en vågmästarställning.


Förutsättningarna för en eventuell vågmästarställning är till synes goda i höstens kommunval.
Detta då vi skulle få maximal genomslag för våra kärnfrågor: fri kultur, personlig integritet, skola, förvaltning och demokrati.

Piratpartiet Kil har redan ett brett program men i de frågor vi ej har ett tydligt ställningstagande röstar vi med det/de partier som ger oss bästa bud på våra kärnfrågor.


Bland annat så vill vi:

- Att Kils lärare fortbildas så att de håller sig á jour med utvecklingen
så de kan både förstå och vara med i vad eleverna gör. Lärare som är
närvarande och delaktiga får en bra relation till sina elever medans lärares
frånvarande engagemang för vad eleverna gör vid sina datorer lätt får samma effekt som lärares frånvaro på skolgården.

- Vi tror också att ett internetbaserat arkiv för kollektiv kunskap där lärare enkelt kan dela med sig av pedagogiska laborationer, komma i kontakt med andra lärare och arbeta kollaborativt bör upprättas.
Det bör även vara en del av lärarnas fortbildning att instrueras i hur arkivet används. Syftet är att på relativt kort tid bygga upp ett stort samägt material som alla lärare och skolor kan använda sig av i undervisningen.

- De talande kamerorna på Sannerudsskolan vilket kommunpolitikerna just beslutat om ser vi i Piratpartiet som integritetskränkande.
Vi förstår dock behovet av förebyggande brottsbekämpning på både Dallidens- och Sanneruds skola så  istället skulle vi vilja se en lösning liknande den i Karlstad med så kallade "maskerade" kameror och fysisk närvaro i form av tex. väktare. Detta skulle enligt oss vara en långt mer effektiv och mindre integritetskränkande alternativ.

- Ett av våra förslag i stärkandet av integritetsskyddet inom Kils kommun är att skapa en ombudsmanna funktion inom kommunen vars uppgift är att hjälpa medborgare som utsätts för orimliga konsekvenser av regler och beslut i personliga ärenden. Ombudsmannen skall vara fristående från övrig förvaltning och skall kunna initiera förändringar av regelverk och processer då så påkallas.

- Traditionellt sett syftar begreppet infrastruktur till samhällskritiska funktioner som kollektivtrafik, järnvägar med tågförbindelser, energisystem som elkraftnät och gasnät, vatten- och avloppsnät.
Vi vill dock vidga begreppet till att även inbegripa Internet eftersom stora delar av den samhällskritiska infrastrukturen förutsätter ett fungerande Internet idag.
Att satsa på de kommunala nätverkens kapacitet och tillgänglighet bör därför vara lika självklart som att satsa på vägar och tågförbindelser.

- Kommunen bör aktivt bearbeta etablerade kunskapsintensiva företag att förlägga hela eller delar av sin verksamhet i Kil.
Bl.a. så kan närheten till både flygplats och tåg med direktanslutning till Göteborg, Stockholm och Oslo vara ett gott argument för.


Ordförande Ung Pirat Karlstad, Lucas Persson och kommunkandidat för Piratpartiet,
Martin Hammenlind på Kils mârten.Detta är en del av de förändringar och förslag som vi vill få igenom under kommande mandatperiod i Kils kommunfullmäktige.

Här kan ni läsa mer om våra övriga frågor.

Värmland Pride
Helgen den 10 Juli var det så dags för Värmlands tredje Prideparad med efterföljande festival på kulturhuset UNO.
Arrangör var RFSL Ungdom Karlstad.
Det blev ett jättelyckat arrangemang som drog närmare 200 deltagare.

På plats fanns, förutom Piratpartiet Värmland och Ung Pirat Kil, RFSL/RFSU, Ung Vänster, Miljöpartiet, SUF Karlstad, Fi och Moderaterna.

RFSL´s förbundsordförande Ulrika Westerlund och även en delegation från Pride Stockholm med ordförande Pär Wiktorsson i spetsen, deltog denna soliga dag i Karlstad.

Trots hot mot själva arrangemanget som tyvärr orsakade ett större polispådrag så var stämningen på topp bland alla deltagare.

Att stå emot och uppmärksamma diskriminering, okunnskap och rent ut sagt förakt för HBT-rörelsen är allas vår skyldighet i ett demokratiskt samhälle.
Öppenheten och toleransen måste värnas.

Därav är Piratpartiet och Ung Pirat Värmland stolta över sin medverkan.

Ett stort tack till våra partivänner från Örebro som också deltog i paraden.
Utan er hade dagen inte blivit lika rolig :)

onsdag 30 juni 2010

Piratpartiet Kil vill se färändringar av den informations- och kunskapspolitik som (inte) förs

Som vi skriver i KommunNytt (24/6 -10) så vill vi se riktiga förändringar i hur Kils kommun styrs och även en föryngring av kommunens politik.

Informations- och kunskapspolitik är en del av vår vardag och vi anser att de sittande partierna inte har omfamnat denna politik alls. Något som kommer Kils invånare till korta.

Ett exempel är den privata satsningen, Anslut Kil.
Att samtliga invånare skall ha tillgång till bredband ligger helt i linje med Piratpartiets politik.


Ur PP Kils partiprogram...
Internet som en samhällskritisk infrastruktur

Traditionellt sett syftar begreppet infrastruktur till samhällskritiska funktioner
som kollektivtrafik, järnvägar med tågförbindelser, energisystem som
elkraftnät och gasnät, vatten- och avloppsnät. Vi vill dock vidga begreppet till
att även inbegripa Internet eftersom stora delar av den samhällskritiska
infrastrukturen förutsätter ett fungerande Internet idag. Att satsa på de
kommunala nätverkens kapacitet och tillgänglighet bör därför vara lika
självklart som att satsa på vägar och tågförbindelser.


Vi stödjer denna satsning fullt ut och efter kommunvalet den 19 September skall vi se till att kommunen drar sitt strå till stacken, något som inte alls görs i nuläget.

Rösta Pirat i kommunvalet den 19 September

måndag 17 maj 2010

Öppen källkod rätt för Rättvik... och även Kil?


Det är i alla fall vi, säkra på.Rättviks kommun storsatsar på att sänka it-kostnaderna i skolan. Två viktiga delar är tunna klienter och öppen källkod.

Ett räkneexempel som kommunen har gjort visar att valet av teknikplattform halverar it-kostnaderna.

Skoldatanätet – baserat på tunna klienter – kostar inklusive arbete omkring 730 000 kronor per år. Ett motsvarande vanligt pc-baserat nätverk skulle årligen kosta runt 1 500 000 kronor. Bara på att använda Staroffice i stället för Microsoft Office sparar kommunen runt 45 000 kronor per år.

För att sänka licenskostnaderna används Staroffice, Gimp och andra program byggda på öppen källkod.

Här ser vi att öppen källkod är ett kostnadseffektivt och realistiskt alternativ för redan tyngda ekonomier i den kommunala sektorn.

Läget är så att kommunerna av ren vana och okunnskap betalar för de dyra program man använder idag och har helt enkelt inte koll på att det finns mycket billigare, och i många fall, gratis alternativ som fungerar lika bra som de program man använder just nu.

Detta blir absolut något som Piratpartiet i Kil kommer att se över och lägga fram förslag till efter kommunvalet i September.

Läs gärna hela artikeln om Rättviks funderingar gällandes öppen källkod.

Rösta Pirat i Kommunvalet den 19 September

torsdag 6 maj 2010

Valkampanjen kan nu börja.

(Vi vill tacka Affärstryck i Kil för tryckandet av partiets lokala kampanjmaterial.)
Piratpartiet Kil kommer i dagarna att sparka igång lokalvalet till kommunfullmäktige på allvar.

Att vi har både kompetens och kunskap att tillföra det politiska styret i Kil är vi redan säkra på, nu är det upp till Kils invånare att ta ställning för informations och kunskapspolitiken, för den berör och inverkar på oss alla dagligen.


Vill ni ha ett öppet och tillgängligt Kil för alla dess invånare?
Det vill vi!

Vill ni ha en skola där våra barns lärare fortbildas arbetar kollaborativ
Det vill vi!

Vill ni ha ett fullmäktige och kommunledning som är öppen för insyn?
Det vill vi!

Vill ni ha politiker som för en äkta dialog med er?
Det kräver vi!


Vill du se riktiga förändringar med en modern politik som för Kils kommun in i den nya tidens informations- och kunskapssamhälle?

Rösta då Pirat i Kommunvalet den 19 September.

Kunskapssamhället - Öppna och fria system - Privatlivet - Transparens
Powered By Blogger